Office.org

OpenOffice

vĩnh viễn miễn phí

  • Calc
  • Writer
  • Impress
  • Base
  • Vẽ
  • Math

Office.org
Office.org
Office.org


Writer

Trong Office.org Writer, bạn có thể tạo các tài liệu,...

Calc

Với Office.org Calc, phần mềm chuyên nghiệp cho bảng,...

Impress

Nếu bạn muốn hình dung dữ liệu cho một bài thuyết,...

Base

Office.org Base giúp bạn quản lý các bản ghi phức,...

Math

Bạn có tuyệt vọng ở việc tạo ra các phương trình,...

Draw

Bạn cần một bản vẽ đơn giản hoặc một biểu,...