hamparan

secara kekal percuma

Memproses teks dan data berangka dengan atur cara hamparan.

Sebagai contoh, buat Jadual, Jadual atau lembaran kerja dengan baris dan lajur yang boleh anda gunakan untuk mengisih, mudah disusun dan mengira nilai, data dan perhubungan di antara mereka.


Anda boleh membuka, mengedit, dan menyimpan dokumen Microsoft Excel. Ia juga menyokong pelbagai jenis fail yang boleh anda gunakan.

Download

0.0 / 5.0 max
0 votes