OpenOffice | Office.org

Slobodan

Gosti mogu iskoristiti besplatnu kancelariju za OpenOffice. Pored obrade riječi, program nudi i stolne satove viška. Slobodna samoodbrana. Također Kreiraj prezentacije i posebne formule za matematiku. Sve je uključeno u ovaj softverski program.


Pronađite noviju verziju, instalirajte libredin LibreOffice

Download


Version: 4.1.9
Size: 136.1 MB
System: Windows 32 Bit0.0 / 5.0 max
0 votes